ln elk oneven jaar (2015, 2017, 2019...) actualiseert Volkshuisvesting het register van kandidaat-huurders.
Volkshuisvesting kijkt dan de gezinssamenstelling van de kandidaat-huurder na. We controleren ook de inkomensvoorwaarde.

Wat doen we?
Volkshuisvesting vraagt in een brief aan de kandidaat-huurder om de gezinssamenstelling na te kijken. We vragen ook aan de kandidaat-huurder of hij zijn keuze wil veranderen.
Als de kandidaat-huurder niet reageert op de eerste brief wordt er nog een herinneringsbrief verstuurd.

Wat moet de kandidaat-huurder doen?

De kandidaat-huurder moet het actualisatieformulier dat bij de brief zit, invullen, ondertekenen en op tijd terugbezorgen aan Volkshuisvesting. 
Vraagt Volkshuisvesting nog extra documenten? Dan moet de kandidaat-huurder deze documenten volledig en op tijd bezorgen aan Volkshuisvesting.

Wat gebeurt er als de kandidaat-huurder het actualisatieformulier te laat aan Volkshuisvesting bezorgt?
Als de kandidaat-huurder niet reageert op de eerste brief wordt er nog een herinneringsbrief verstuurd. Als hij dan nog niet of te laat reageert, wordt de kandidaat-huurder geschrapt van de wachtlijst.

Wat gebeurt er als de kandidaat-huurder de gevraagde documenten niet of te laat bezorgt aan Volkshuisvesting?
Als de kandidaat-huurder niet reageert op de eerste brief wordt er nog een herinneringsbrief verstuurd. Als hij dan nog niet of te laat reageert, wordt de kandidaat-huurder geschrapt van de wachtlijst.

Wat gebeurt er als ook het huidige inkomen van de kandidaat-huurder te hoog is?
Als hij dan nog niet of te laat reageert, wordt de kandidaat-huurder geschrapt van de wachtlijst.