1. Inschrijvingsvoorwaarden

Je moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De kandidaat-huurder moet in het bezit zijn van een gemotoriseerd voertuig, ingeschreven op zijn naam. Hij moet dit aantonen met een kopie van het inschrijvingsbewijs.Pictogram garage
     
  • Er wordt een uitzondering op deze regel toegestaan voor het huren van een standplaats te Residentie Herselaar en Residentie Groenlaar. Een huurder van Volkshuisvesting kan deze ook verhuren voor een elektrische scooter of een elektrische fiets.
     
  • De kandidaat-huurder moet inwoner zijn van de gemeente Willebroek.
     
  • De kandidaat-huurder mag maximaal 1 km van een garage/standplaats/carport van Volkshuisvesting wonen.

Als je eigenaar bent van een woning of een woning op de private markt huurt, kan je ook een garage van Volkshuisvesting huren. 
Dit kan alleen als er geen huurders van Volkshuisvesting meer op de wachtlijst zijn.  Als jij een garage huurt en een huurder van Volkshuisvesting vraagt ook een garage, dan kunnen wij jouw garage opzeggen.

2. Hoe inschrijven?

Vul het aanvraagformulier in.

Maak een kopie van het inschrijvingsbewijs van jouw auto, motorfiets of bromfiets. Je kan ook aan de balie van Volkshuisvesting vragen om een kopie te nemen.

Bezorg het aanvraagformulier en de kopie van het inschrijvingsbewijs aan Volkshuisvesting.

 

3. Het huren van een garage

Je krijgt een garage toegewezen als je hiervoor als eerste op de wachtlijst staat. Je wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht en uitgenodigd op het bureel van Volkshuisvesting voor de ondertekening van het huurcontract.
Je moet éénmalig een registratiekost van 50 euro betalen.

LET OP !!! Als je tweemaal een toegewezen garage weigert of je reageert tweemaal niet op je toewijzingsbrief, moet je opnieuw een inschrijvingsformulier indienen om in aanmerking te komen voor een garage.

4. Einde verhuring

Je kan als huurder de garage altijd opzeggen door gebruik te maken van het opzegformulier. De opzegperiode duurt 3 maanden en begint de eerste van de maand nadat je hebt opgezegd.
Je moet het opzegformulier afgeven op het kantoor van Volkshuisvesting of per aangetekende brief opsturen.

LET OP !!!: de huur van de garage vervalt automatisch bij de opzegging van de huurwoning of appartement.

Volkshuisvesting kan de garage ook altijd opzeggen als je je als huurder niet houdt aan de regels van het huurcontract.

 

Meer informatie vind je in het intern huurreglement.