Volkshuisvesting kan jouw huurcontract in stopzetten in volgende gevallen:

 1. EIGENDOM
  • Je hebt in België of het buitenland een woning:
   • gedeeltelijk of volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal;
   • die gedeeltelijk of volledig door jezelf in vruchtgebruik gegeven is aan iemand anders;
   • die door jezelf of een andere persoon gedeeltelijk of volledig in erfpacht of opstal gegeven is.
  • Je bent zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin je een volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of recht van opstal op een woning hebt ingebracht.

⇒ opzegtermijn 6 maanden
 

 • Je hebt in België of het buitenland een bouwgrond:
  • gedeeltelijk of volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal;
  • die gedeeltelijk of volledig door jezelf in vruchtgebruik gegeven is aan iemand anders;
  • die door jezelf of een andere persoon gedeeltelijk of volledig in erfpacht of opstal gegeven is.
 • Je bent zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin je een volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of recht van opstal op een bouwgrond hebt ingebracht.

⇒ opzegtermijn 5 jaar

UITZONDERING!
Je kan uitstel van opzeg krijgen als jouw eigendom verworven werd via schenking of door erfenis. Voor meer informatie kan je terecht bij Veronique Daelemans.

 

 1. ERNSTIGE TEKORTKOMING AAN JOUW HUURDERSVERPLICHTINGEN
  Dit betekent dat je jouw huurdersverplichtingen niet nakomt. Je kan de huurdersverplichtingen hier nalezen
  Volkshuisvesting moet deze opzeg melden aan het OCMW, dat jou zo goed mogelijk zal proberen te helpen.
  ⇒ opzegtermijn 3 maanden
   
 2. JE HEBT FOUTE OF ONVOLLEDIGE INFORMATIE GEGEVEN
  Volkshuisvesting kan het huurcontract opzeggen als jij foute of onvolledige informatie gegeven hebt waardoor:
 • je bepaalde voordelen kreeg (bijvoorbeeld een goedkopere huurprijs) waarop je eigenlijk geen recht had;
 • je een sociale woning kon huren, terwijl je daar eigenlijk geen recht op had.

⇒ opzegtermijn 3 maanden