Volkshuisvesting zal je in volgende gevallen schrappen uit het register:

 • Als je een woning aanvaardt die Volkshuisvesting jou aanbiedt;
 • Als je bij toewijzing niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor zover de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou geven tot de toewijzing van de woning.
 • Als je de tweede woning die Volkshuisvesting aanbiedt, weigert of als je niet reageert op de aanbieding. Dit gebeurt alleen als het over een woning gaat waarvoor jij gekozen had en als je in totaal 15 dagen (zaterdag en zondag meegerekend) tijd kreeg om te reageren.
  Volkshuisvesting moet bij het aanbieden van de tweede woning in de brief schrijven dat je geschrapt wordt als je weigert of niet reageert.
 • Als je bij actualisering niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden;
 • Als je bij actualisering niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je niet op tijd reageert op de brief die Volkshuisvesting stuurde. Volkshuisvesting moet jou 15 kalenderdagen de tijd geven om te reageren.
 •  Als je bewust foute informatie of verklaringen hebt gegeven op het moment dat je jezelf en je gezin kwam inschrijven;
 • Als je zelf schriftelijk vraagt om geschrapt te worden;
 • Als een brief, opgestuurd naar het laatst gekende adres in het Rijksregister,  bij aanbieding van een woning of bij
 • actualisering onbestelbaar terugkomt naar Volkshuisvesting, behalve als je zelf gevraagd hebt om de brieven naar een ander adres te sturen.

Je kan tegen een schrapping in beroep gaan door een gemotiveerde en aangetekende brief te sturen naar de toezichthouder, bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen: afdeling toezicht, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel.