Administratief Personeel

Andy Dilles
Directeur
Karine Eeraerts
Teamlid team onroerende transacties en team ondersteuning
Algemene ondersteuning,sociale koopwoning, openbare verkoop, recht van voorkoop en wederinkoop
Nadine Bogaerts
Onthaalbediende
Telefonisch onthaal, ontvangst van bezoekers, algemene informatie
Ben Foqué
Maatschappelijk werker - klachtenbehandelaar
Sociale begeleiding huurders, achterstallen, leefbaarheid wijken, bewonersparticipatie, conflictbemiddelaar
Julie Janssens
Maatschappelijk werker - overheidsopdrachten algemene zaken
Sociale begeleiding huurders, achterstallen, leefbaarheid wijken, bewonersparticipatie, conflictbemiddelaar, sociale koopwoning, kooprecht zittende huurder
Veronique Daelemans
Maatschappelijk werker - communicatieverantwoordelijke
Sociale begeleiding huurders, achterstallen, leefbaarheid wijken, bewonersparticipatie en conflictbemiddelaar
Linda Segers
Boekhouding
Algemene boekhouding en financiële planning
Christine De Roock
verantwoordelijke huuradministratie en personeel
Huurprijsberekening, huurprijsherziening, opvolgen wijzigingen kaderbesluit sociale huur i.v.m. huurprijs, huurbetalingen/terugbetalingen aanwervingen, ontslag, opleidingen, arbeidsongevallen…
Peter Geukens
Coördinator onderhoud en herstellingen
Planning en opvolging van herstellingen en controle woning bij einde huurcontracten
Dirk Steenackers
Patrimoniumbeheer en interne preventiedienst
Opvolging projecten, renovaties in eigen beheer, schadedossiers, veiligheidspreventie, energiecertificaten
Catherine Cauberghe
Hoofd technische dienst
Algemene coördinatie onderhoud en projecten, overheidsopdrachten
Hanne Weltens
Projectcoördinator
Projectcoördinator, verantwoordelijke voor de opvolging en coördinatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten
Kim Peeters
Medewerker sociale dienst
Administratie kandidaat-huurders, inwoningen, opzeggingen, waarborgen, garages en staanplaatsen
Priscilla Draps
Technisch administratief medewerker

Technisch Personeel

Kazim Kayicki
Bouwvakker
Danny Van Pestel
Schrijnwerker
Gunter De Borger
Schrijnwerker
Pascal Sollie
Allround technisch medewerker
Johan Van Dessel
Allround technisch medewerker
Victor Nyamador
Schilderwerken
Lutgart Huysmans
Poetsdame Gemeenschappelijke delen D'Oude Post, Stationsplein, Nonnenvijverstraat en Schuttershof
Zouhir Aarab
Poetsman, Gemeenschappelijke delen Residenties en appartementen Merkezeel
Ingrid Crauwels
Poetsdame, gemeenschappelijke delen Residentie Schoondonk, Brielen en Appeldonkstraat, kantoren en werkhuis
Wendy Asselbergh
Poetsdame, gemeenschappelijke delen Residentie Herselaar, site Meerhof
Geert Vandermeirsch
Allround technisch medewerker
Wafa Mham
Poetsdame, gemeenschappelijke delen Residentie Herselaar, site Akkerbloem