Als je een toewijzing van een sociale woning krijgt, krijg je van Volkshuisvesting een brief. In deze brief lees je het adres van de toegewezen woning, de huurprijs en de waarborg die voor de woning betaald moet worden.
In de brief word je ook uitgenodigd om langs te komen op kantoor om  verder concrete afspraken te maken.

Je mag altijd de woning eerst gaan bezichtigen voordat je moet beslissen of je ze aanvaardt of niet.

Als je de woning of het appartement aanvaardt, worden er met jou verder afspraken gemaakt voor het ondertekenen van het contract en het ontvangen van de sleutels.
 

!!! Je mag een aangeboden woning éénmaal weigeren. Bij de tweede weigering word je van de wachtlijst geschrapt.!!!