Een sociale koopwoning wordt toegewezen volgende de chronologische volgorde van je inschrijving in het inschrijvingsregister. Onder bepaalde voorwaarden kan je genieten van een voorrang.
De toewijzing van een koopwoning gebeurt in volgende volgorde:

  1. Een kandidaat - koper die vanwege een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van Volkshuisvesting opnieuw moet worden gehuisvest.
  2. Een kandidaat - koper (of één van zijn gezinsleden) die een bepaalde handicap heeft. Deze voorrang geldt enkel bij de toewijzing van een sociale koopwoning, die specifiek aangepast is aan die handicap.
  3. Een kandidaat - koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt.
  4. De chronologische volgorde van inschrijving in het inschrijvingsregister.

Bij alle bovenstaande voorrangsregels krijgen mensen die een voldoende band hebben met de gemeente Willebroek extra voorrang. Dit is zo in volgende gevallen:

  •  Je hebt gedurende ten minste 6 jaar onafgebroken gewoond in Willebroek, deelgemeenten (Blaasveld, Heidonk of Tisselt) of randgemeenten (Boom, Niel, Rumst, Mechelen, Kapelle-op-den-Bos, Puurs en Londerzeel) .
  •  Je verricht werkzaamheden in Willebroek of deelgemeenten en deze werkzaamheden nemen gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag.
  •  Je hebt op grond van zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente Willebroek of de deelgemeenten