Het is belangrijk om jouw woning voldoende te ventileren. Dit wil zeggen dat je ervoor zorgt dat er genoeg frisse, gezonde lucht in jouw woning binnenkomt. Ventileren is goed voor je gezondheid. Je zal dan minder last krijgen van allergieën en hoestbuien. Ventileren voorkomt ook schimmelvorming.
Hieronder enkele tips om goed te ventileren:

  • Zet ramen op een kier en laat de binnendeuren openstaan.
Pictogram deuren laten openstaan
  • Verlucht ook op koude dagen.
Pictogram koude dagen
  • Hou verluchtingsroosters open en maak spleten onder deuren niet dicht.
Pictogram verluchtingsrooster open
  • Slaap zoveel mogelijk met het raam open.
Pictogram met raam open slapen
  • Verlucht extra als er veel vocht of chemische stoffen vrijkomen.
    Bijvoorbeeld als je de was droogt, als je verft, ...
Pictogram extra verluchten bij veel vocht
  • Zet ramen tegen elkaar open.
Pictogram ramen tegen elkaar open

Bron: Brochure Provincie Antwerpen