Als je je huurwoning wil aankopen, contacteer je best Volkshuisvesting (03/886.56.12 en vraag naar Julie Janssens).

Als je aan de voorwaarden voldoet, kan de aankoopprocedure starten:

1. Administratiekost betalen.

Je moet 50,00 euro administratiekost betalen voor de opmaak van het dossier. Je krijgt hiervan een betalingsbewijs.

2. Attestering door Volkshuisvesting.

Alle voorwaarden moeten vervuld zijn om je sociale huurwoning te kunnen kopen.
Als dit zo is, attesteert de raad van bestuur van Volkshuisvesting dit.

3. Schattingsvergoeding betalen en het schattingsverslag aanvragen.

De schattingsvergoeding die je moet betalen bedraagt 291 euro (bedrag van toepassing in 2021). Je krijgt hiervan een betalingsbewijs.
Volkshuisvesting vraagt het schattingsverslag aan bij de landmeter.
Als je achteraf beslist om de huurwoning niet te kopen tegen de geschatte waarde, kan je deze schattingsvergoeding niet terugkrijgen.

4. Uitvoering van de opmetingen. 

Deze stap is alleen noodzakelijk bij conflicten met aanpalende bewoners. In de praktijk gebeurt dit zelden.
Als de opmetingsgegevens van je huurwoning ontbreken, dan wordt er een opmetingsplan opgemaakt door de landmeter.
De vergoeding die je hiervoor moet betalen bedraagt 300,00 euro.
Als je achteraf beslist om de huurwoning niet te kopen tegen de geschatte waarde, kan je deze vergoeding niet terugkrijgen.

5. Afspraak met de schatter (= de landmeter).

De schatter maakt met jou een afspraak om de schatting uit te voeren.

6. Opmaak van het schattingsverslag.

Nadat de schatter je woning heeft bezocht, maakt hij het schattingsverslag op.
Hij maakt het schattingsverslag op in drie exemplaren.
Jij ontvangt een schattingsverslag. De andere twee exemplaren zijn voor Volkshuisvesting en voor de schatter.
De schattingsprijs blijft 1 jaar geldig.

7. De verkoopovereenkomst en de notariële akte ondertekenen.

Als je akkoord bent om de woning aan te kopen tegen de schattingsprijs, dan wordt de verkoopovereenkomst ondertekend.
Dit gebeurt op het bureel van Volkshuisvesting na overleg met jou op een overeengekomen datum en uur.
Vervolgens wordt de notariële verkoopakte opgemaakt. 
Hiervoor kan je de notaris van je keuze opgeven.