Je bent na de aankoop van je huurwoning verplicht om je woning 20 jaar te bewonen. Je mag de woning in die periode niet verkopen. De termijn van 20 jaar loopt vanaf het ogenblik waarop je eigenaar bent geworden (= de dag dat de notariële akte werd verleden). Als je deze verplichting niet nakomt, heeft Volkshuisvesting het recht om je woning weer in te kopen. 

De prijs die Volkshuisvesting je moet betalen is de som van:

  • de oorspronkelijke verkoopprijs
    Dit is de prijs die je betaalt hebt voor de aankoop van je huurwoning. De oorspronkelijke verkoopprijs wordt geïndexeerd.

  • de gemaakte kosten van de koop
    Dit zijn de kosten die je gemaakt hebt voor de aankoop van je huurwoning zoals aktekosten, ereloon van de notaris, registratierechten,... Ook de gemaakte kosten worden geïndexeerd.

  • de kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden aan de woning
    Deze kosten zijn inbegrepen in de prijs die Volkshuisvesting jou betaalt, op voorwaarde dat de werken niet in strijd met de gemeentelijke regelgeving (= ruimtelijke ordening en stedenbouw) werden uitgevoerd. De kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden worden niet geïndexeerd.

De kosten van eventuele uitbreidingswerken aan de woning zijn niet inbegrepen in de prijs en worden dus ook niet terugbetaald.

De wederinkoop van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken die op de woning zouden rusten.