Om je in te schrijven neem je best eerst contact op met Volkshuisvesting op het nummer 03/886.56.12 en maak je best een afspraak.

Om ingeschreven te worden om sociale koopwoning aan te kopen moet je aan volgende 4 voorwaarden voldoen:

 

1. Meerderjarig zijn

Je moet 18 jaar of ouder zijn de dag dat je je komt inschrijven voor de aankoop van een sociale koopwoning

 

2. Ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister wanneer je je komt inschrijven voor een de aankoop van een sociale koopwoning. Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister worden niet toegelaten.

 

3. Voldoen aan de inkomensvoorwaarde

Op de dag dat je je komt inschrijven, mag je inkomen (op basis van je laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting), niet lager zijn dan 9.546 euro (bedrag van toepassing in 2019) en niet hoger zijn dan:

- 38.146 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste

- 41.955 euro als alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft

- 57.213 euro voor alle andere situaties, verhoogd met 3.809 euro per persoon ten laste

 

4. Voldoen aan de eigendomsvoorwaarde

Op de dag dat je je komt inschrijven mag je geen woning of bouwgrond gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of gedeeltelijk of volledig in vruchtgebruik hebben. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met jou inschrijft voor een sociale koopwoning.

Jij of je gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin jij of een van je gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.

Hierop zijn enkele uitzonderingen. In volgende gevallen hoeft de kandidaat - koper niet te voldoen aan bovenstaande eigendomsvoorwaarde:

- als de kandidaat - koper zich komt inschrijven en de woning bewoont, die voorwerp uitmaakt van een besluit tot onteigening, of;

- de woning overbewoond is verklaard, of;

- de woning onbewoonbaar is verklaard, of;

- als de kandidaat - koper minstens 55 jaar is als hij zich komt inschrijven.