Om je in te schrijven neem je best eerst contact op met Volkshuisvesting op het nummer 03/886.56.12 en maak je best een afspraak.

Om ingeschreven te worden om sociale koopwoning aan te kopen moet je aan volgende 4 voorwaarden voldoen:

1. Meerderjarig zijn

Je moet 18 jaar of ouder zijn de dag dat je je komt inschrijven voor de aankoop van een sociale koopwoning

2. Ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister wanneer je je komt inschrijven voor een de aankoop van een sociale koopwoning. Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister worden niet toegelaten.

3. Voldoen aan de inkomensvoorwaarde

Voor de inkomensvoorwaarde kijken we naar jouw meest recente belastingbrief.

Op de dag dat je jezelf komt inschrijven, moet jouw geïndexeerde inkomen hoger zijn dan 10.795 euro.

Op de dag dat je jezelf komt inschrijven, moet jouw geïndexeerde inkomen lager zijn dan:

  • 45.193 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste;
  • 49.706 euro als alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft;
  • 67.783  euro voor alle andere situaties, verhoogd met 4.513 euro per persoon ten laste.

4. Voldoen aan de eigendomsvoorwaarde

Op de dag dat je je komt inschrijven mag je geen woning of bouwgrond gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of gedeeltelijk of volledig in vruchtgebruik hebben. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met jou inschrijft voor een sociale koopwoning.

Jij of je gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin jij of een van je gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.

Hierop zijn enkele uitzonderingen. In volgende gevallen moet je niet te voldoen aan bovenstaande eigendomsvoorwaarde:

  • als je jouw volledige volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht op opstal van een woning of bouwgrond deelt, samen met een partner (al dan niet gehuwd) die de sociale koopwoning niet mee zal kopen en die er ook niet zal komen wonen;
  • je jouw gedeeltelijk volle eigendom, gedeeltelijk vruchtgebruik, gedeeltelijke erfpacht of gedeeltelijk recht van opstal verkregen hebt door schenking of erfenis;
  • je in een overbewoonde woning woont (geïndexeerd kadastraal inkomen minder dan 2000 euro);
  • je in een onbewoonbare woning woont (geïndexeerd kadastraal inkomen minder dan 2000 euro);
  • jouw woning zich bevindt in een zone waar wonen niet toegelaten is (geïndexeerd kadastraal inkomen minder dan 2000 euro).