Soms hebben we nog extra documenten nodig om jou in te schrijven. Dat zijn documenten die we nodig hebben om de inschrijvingsvoorwaarden te controleren.

 

Telefoneer eerst naar Volkshuisvesting op het nummer 03/886.56.12. Een medewerker kan voor jou nakijken welke documenten nog nodig zijn.

 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van documenten die we kunnen vragen: 

 • Voor de inkomensvoorwaarde:
  • Het meest recente aanslagbiljet van jou en jouw partner (als je die hebt).
  • Als er geen belastbaar inkomen gekend is (gezamenlijk belastbaar inkomen is 0 euro op jouw belastingbrief of je hebt nog nooit een belastingbrief gekregen), dan kijken we naar jouw huidige inkomen.
   Vraag aan een medewerker van Volkshuisvesting welke documenten je in dat geval nodig hebt.

    

 • Voor de taalkennis(niet verplicht, maar als je dit al hebt, graag bezorgen):
  • Een bewijs waaruit blijkt dat je beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands (niveau A2), uitgereikt door instellingen waarin Nederlands de onderwijstaal is, die wettelijk of decretaal erkend zijn in het vereiste niveau;
  • Een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een opleiding die gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd of gesubsidieerd wordt door Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius of Saba;
  • Een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een van de door de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleidingen in een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten of in Suriname;
  • Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie;
  • Een bewijs waaruit blijkt dat je beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands (niveau A2), uitgereikt door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling;
  • Een taalcertificaat, afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) waaruit blijkt dat je beschikt over een basistaalvaardigheid Nederlands;

 

 • Andere attesten:
  • attest 66% invaliditeit van de mutualiteit of FOD Sociale Zekerheid
  • een bewijs van omgangsregeling als je kinderen hebt die wel bij jou regelmatig logeren, maar die niet officieel op jouw adres wonen.